Bescherming van bètacellen tegen celschade door moleculen in Rooibos extract

Onderzoeker: Céline Moens en Eddy Himpe

Samenvatting onderzoek:
Diabetes wordt gekenmerkt door een absoluut (type 1) of relatief (type 2) tekort aan insuline producerende bètacellen in de pancreas. De hoeveelheid bètaceldood staat hierbij centraal en kan snel (type 1) of traag (type 2) verlopen. Dit wordt doorgaans uitgelokt door een overbelasting van de cel die het gevolg is van: (1) een te grote vraag aan insuline door het lichaam, (2) een te grote blootstelling van de bètacellen aan suikers en vetzuren in het bloed, en (3) een eventuele blootstelling aan ontstekingsfactoren.

Het doel van ons onderzoek is om nieuwe stoffen te vinden die de bètacellen kunnen beschermen tegen deze overbelastingen en die bètaceldood kunnen voorkomen. De moleculen waarop we ons momenteel concentreren werden oorspronkelijk ontdekt in thee aftreksels van de Rooibos plant. Deze plant groeit enkel in een bepaald gebied van Zuid-Afrika.

Hieruit bestuderen we twee verschillende werkzame stoffen, namelijk fenylpropeenzuur glucoside (PPAG) en aspalathine (ASPA). Toediening van deze plantaardige moleculen blijkt diabetes type 2 te kunnen voorkomen in proefdieren. Daarbij bieden ze bescherming aan bètacellen van proefdieren en mensen door overbelasting en celdood te voorkomen.
Verder onderzoek wordt uitgevoerd om het precieze mechanisme dat achter deze bescherming schuilt te achterhalen, zodat deze stoffen in aanmerking kunnen komen als experimentele behandeling.

Dit basisonderzoek zal er mogelijk toe leiden dat nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld. Dit zou diabetes mogelijks kunnen voorkomen of eventueel het ziekteproces in een vroeg stadium kunnen stopzetten.

 

Advertenties