CKD273 voorspelt de eerste fase in de achteruitgang van nierfunctie bij patiënten met diabetes mellitus

Onderzoeker: Zhenyu Zhang

Samenvatting onderzoek:

ACHTERGROND:

Chronisch nierlijden treft 10% van de algemene bevolking en vermindert de levenskwaliteit van miljoenen personen. Diabetici zijn bijzonder kwetsbaar voor nieraandoeningen. De standaard heden-ten-dage voor de vroegtijdige diagnose van diabetisch nierlijden is een urinaire uitscheiding van albumine van 30 tot 300 mg per 24 uur (20-200 microgram per minuut).

DOELSTELLING:

CKD273 is een nieuwe urinaire merker, die samengesteld is uit 273 kleine eiwitfragmenten. De Amerikaanse Food and Drug Administration
ondersteunt de verdere ontwikkeling van CKD273. We onderzochten bij 2087 patiënten met een nog normale nierfilterfunctie (glomerulaire filtratie ≥60 ml/min/1.73 m2), van wie 73.5% leden aan diabetes, of CKD273 een betere voorspeller is van vroegtijdige achteruitgang van de glomerulaire filtratie dan albuminurie, de thans gebruikelijk merker. Het onderzochte renale eindpunt was een vermindering van de glomerulaire filtratie met minstens 10 ml/min/1.73 m2 tot >60 ml/min/1.73 m2.

RESULTATEN:

Over een gemiddelde van 5 urinaire testen uitgevoerd tijdens de opvolging, ging de glomerulaire filtratie sterker achteruit met hogere
basislijnwaarden van CKD273 dan met een hoger urinaire albumine (1.64 vs. 0.82 ml/min/1.73 m2). Over een gemiddelde opvolging van 4.6 jaar traden 390 renale eindpunten op. CKD273 en urinaire albumine voorspelden beiden het eindpunt, maar de diagnostische en prognostische precisie van CKD273 was groter.

BESLUIT:

CKD273 is potentieel een belangrijke diagnostische test om het risico op initiële achteruitgang van de nierfunctie zeer vroegtijdig op te sporen. Een vers urinestaal genomen in het midden van de ochtend is het enige wat nodig is om de test uit te voeren. Tijdige diagnose maakt het mogelijk om voortgang naar chronisch nierlijden te stoppen of om te keren en kan leiden tot een verandering van de gangbare strategie van “het herstellen van nierlijden” tot “het voorkomen van nierlijden”.

 

1 Comment

Reacties zijn gesloten.