Terugbetalingsprogramma voor RT-CGM-gebruik in Belgische T1D patiënten op insulinepomp: een real life studie

Onderzoeker: Sara Charleer

Samenvatting onderzoek:

Gedurende decennia was de regelmatige uitvoering van de vingerpriktest de enige manier om een idee te hebben van de glycemie. Helaas doen veel patiënten met type 1 diabetes dit niet vaak genoeg, waardoor veel suikerschommelingen gemist worden.

Een oplossing hiervoor is real-time continue glucosemonitoring (RT-CGM). Dit geeft een compleet beeld met lage en hoge waarden die vingerprikmetingen alleen niet altijd kunnen vaststellen. Hierbij meet een sensor continu de glucose en stuurt deze gegevens naar een afleestoestel. Het gebruik van RT-CGM is niet goedkoop en daarom wordt het sinds september 2014 terugbetaald in 17 Belgische diabetescentra en dit voor een periode van drie jaar voor een geselecteerd aantal insulinepomppatiënten.

Met deze studie willen we nagaan wat de impact van RT-CGM-terugbetaling is op de glucoseregeling en de levenskwaliteit bij insulinepompgebruikers, in context van de sensorconventie. Tussen september 2014 en december 2016 hebben we 515 volwassen patiënten in de sensorconventie opgevolgd voor een periode van 12 maanden. Gegevens werden verzameld tijdens de normale klinische opvolging en uit vragenlijsten. Na 12 maanden was de HbA1c-waarde lager, waarbij patiënten met de hoogste HbA1c bij start ook de grootste daling vertoonden. Dit ging gepaard met een daling in hospitalisaties door ernstige hypoglycemies en een verbetering van de levenskwaliteit met vooral een vermindering in de angst voor hypoglycemie. Tenslotte daalde de tijd in hypoglycemie continu gedurende de 12 maanden opvolging.

Dit toont aan dat RT-CGM-gebruik door insulinepomppatiënten, in context van een conventie, resulteert in een verbetering van de glucoseregeling en
de levenskwaliteit met minder hospitalisaties.

Advertenties