Mijn Actieplan

75 Jaar Diabetes Liga

Onderzoeker: Louise Poppe

Samenvatting onderzoek:

Achtergrond
De incidentie van diabetes type 2 neemt exponentieel toe. Het aannemen van een actievere levensstijl, namelijk voldoende fysiek actief zijn en zittend gedrag beperken, is therapeutisch cruciaal. Helaas lukt het slechts weinig patiënten om die actieve levensstijl te onderhouden. Kosteneffectieve aanpakken die type 2 diabetici kunnen ondersteunen om meer fysiek actief te zijn en minder te zitten zijn bijgevolg broodnodig. Elektronische en mobiele gezondheidsinterventies kunnen grote populaties kosteneffectief aanzetten tot gedragsverandering.

Methode
Binnen mijn doctoraatsproject werd ‘Mijn Actieplan’, een website en mobiele applicatie die type 2 diabetici ondersteunen bij het aannemen van een actievere levensstijl, ontwikkeld. ‘Mijn Actieplan’ steunt op het principe van zelfregulatie. Zelfregulatie helpt mensen om eigen doelen te formuleren en intenties (bijvoorbeeld “ik wil meer bewegen”) te vertalen naar concrete gedragingen (bijvoorbeeld “Elke zondagochtend wandel ik een uur”).

Resultaten
Om het programma zo goed mogelijk aan de doelgroep aan te passen, werden interviews afgenomen met type 2 diabetici die een eerste versie doorlopen hadden. ’Mijn Actieplan’ werd op basis van de bekomen resultaten aangepast tot de finale versie. We verwachten dat de interventie (deze start vanaf september 2017) zal leiden tot een toename van fysieke activiteit en een afname van het sedentair gedrag bij de gebruikers. Bovendien verwachten we dat, door het principe van zelfregulatie te integreren, de deelnemers een sterker probleemoplossend vermogen zullen ontwikkelen waardoor ze gemakkelijker gezond gedrag zullen stellen.

Conclusie
“Mijn Actieplan” is een wetenschappelijk gefundeerde interventie die type 2 diabetici ondersteunt in het aannemen van een actievere levensstijl.

 

Advertenties