Ouderlijke angsten en overbeschermend gedrag in de context van diabetes bij hun kind

75 Diabetes Liga

Onderzoeker: Cynthia Van Gampelaere

Samenvatting onderzoek:

Het is voor ouders van jonge kinderen met type 1 diabetes (T1D) niet altijd evident om op een positieve manier betrokken te zijn in de zorg voor hun kind. Sommige ouders ervaren regelmatig stress, angst en zorgen. Dit kan soms een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling of levenskwaliteit van het kind, en dus onrechtstreeks op de metabole controle. Momenteel is echter niet geweten wanneer en hoe ouderlijke stress/angst gerelateerd is aan negatieve uitkomsten bij het kind.

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een theoretisch model dat beschrijft hoe ouders een impact kunnen hebben op kinderen met T1D.
Specifiek wordt onderzocht:

(1) wat de invloed is van ouderlijke stress/angst op uitkomsten van het kind op lange termijn,
(2) wat de rol is van ouderlijk gedrag in deze relatie, en
(3) of bij ouders die meer ‘mindful’* in het leven staan stress/angst een minder sterk effect heeft op hun gedrag en op het kind.

Dit wordt onderzocht in 200 gezinnen met kinderen met T1D (2-12 jaar) aan de hand van een longitudinale vragenlijststudie, een dagboekstudie en een observatiestudie. We verwachten dat ouderlijke stress/angst aanleiding geeft tot overbeschermend gedrag en negatief opvoedingsgedrag, wat op zijn beurt gevolgen kan hebben voor het kind. Daarnaast wordt verwacht dat bij ouders die meer mindful in het leven staan, stress/angst een minder negatieve invloed heeft op het ouderlijk gedrag en het kind. Door een beter begrip van deze processen willen we een bijdrage leveren aan de kliniek en de begeleiding van ouders.

*Mindful = een levenswijze waarbij je een open en brede aandacht hebt voor wat er
in het hier en nu gebeurt (d.w.z. dat je minder op “automatische piloot” leeft).

 

Advertenties