Smaakbox: ontdekkend leren over gezonde voeding

Onderzoeker: Erika Vanhauwaert

Samenvatting onderzoek:

Gezond eten is een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl en preventie van aandoeningen zoals diabetes. Als we eten dan eten we voedingsmiddelen. Deze voedingsmiddelen zijn opgebouwd uit moleculen welke we voedingsstoffen noemen. Om dagelijks een bewuste voedingskeuze te maken is het belangrijk een goede basiskennis over deze voedingsstoffen te hebben. In de media worden bepaalde voedingsstoffen zoals koolhydraten wel eens negatief benaderd bv. brood maakt dik, enz..

In dit onderzoeksproject wordt nagegaan welke impact visuele media (educatieve filmpjes) hebben in de educatie van koolhydraten binnen een gezonde voeding op de kennis en bewust kiezen van voedingsmiddelen. We gaan in dit project na hoe we op een eenvoudige, ludieke maar duidelijke
manier kunnen uitleggen welke ‘suiker’vormen er scheikundig bestaan, wat dit voedingskundig betekent, welke bronnen in onze voeding voorkomen en welk effect koolhydraten hebben in ons lichaam.

Het resultaat wordt omgezet in korte educatieve filmpjes en ingebed in een educatief pakket voor scholen ‘de smaakbox’. Via deze smaakbox ontdekken kinderen van de lagere school en jongeren via de principes van STEM-onderwijs op een experimentele wijze wat koolhydraten en zoetmiddelen zijn.

Het doel van dit gezondheidsbevorderend project is kinderen en jongeren kritisch en bewust met voeding te leren omgaan en hen aan te zetten tot gezonde eetgewoonten. De educatieve filmpjes zullen na evaluatie ter beschikking gesteld worden voor scholen, organisaties en zorgactoren die educatie geven omtrent gezonde voeding. Dit project was mogelijk met subsidies van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Advertenties