Stevia stimuleert beta-cellen en helpt bloedsuiker onder controle te houden

Onderzoeker: Koenraad Philippaert

Samenvatting onderzoek:

Beta-cellen in de pancreas zetten insuline vrij wanneer die daarvoor gestimuleerd worden door een verhoogde glycemie. Hiertoe hebben deze cellen een complexe signaaltransductieweg die signalen uit het extracellulaire milieu voelen en uiteindelijk leiden tot insulinevrijzetting. Hierbij is een controle van de elektrische activiteit van de cel cruciaal, een hoge elektrische activiteit leidt tot een verhoogde insulinesecretie. Die elektrische activiteit wordt geregeld door de flux van ionen over het celmembraan. Hiertoe worden verschillende ionenkanalen geopend en gesloten.

Wij tonen hier dat het ionenkanaal TRPM5 bijdraagt tot een verhoogde insulinesecretie wanneer het geactiveerd wordt. Verder tonen we dat steviol glycosides, de zoete componenten uit de stevia-plant, het TRPM5-kanaal stimuleren.

In een studie op muizen kunnen we aantonen dat bij het toedienen van stevioside de bloedglucose lager is tijdens een glucosetolerantietest. Muizen die een calorierijk hoog vet dieet krijgen, ontwikkelen normaal diabetes. Wanneer deze muizen naast het vetrijk dieet ook een dagelijkse dosis stevioside krijgen blijken die beschermd tegen de ontwikkeling van diabetes. Bij knock-out muizen, die geen TRPM5 hebben, was er geen effect van de toediening van stevioside. Dit toont aan dat TRMP5 essentieel is voor de effecten van stevioside.

Deze studie opent perspectieven om nieuwe behandelingen voor diabetes te ontwikkelen maar dit is fundamenteel werk op proefdieren. Verder onderzoek moet uitwijzen of dezelfde signaaltransductie ook bij mensen aanwezig is en een correcte formulering en dosering moet onderzocht worden.

 

Advertenties