Suikercontrole bij personen met type 2 diabetes: een zoektocht naar efficiënte behandelingsopties

75 Jaar Diabetes Liga

Onderzoeker: Kenneth Verboven

Samenvatting onderzoek:

Achtergrond
Verstoringen in de vetweefselstofwisseling spelen een belangrijke rol in het ontstaan van type 2 diabetes mellitus en haar voorstadia. Naast de
hoeveelheid vetmassa is ook de functie ervan belangrijk in de ontwikkeling van verstoringen van de suikercontrole. Onderzoek naar meer efficiënte
behandelingsstrategieën is cruciaal om de suikercontrole bij personen met type 2 diabetes beter te regelen.

Onderzoeksvraag
Kan de suikercontrole na een maaltijd worden verbeterd wanneer we de vrijzetting van vetten vanuit het vetweefsel blokkeren tijdens een
inspanning op de fiets bij personen met type 2 diabetes?

Methodologie
Personen met type 2 diabetes namen deel aan een studie waarin de effecten van een éénmalige inname van een medicijn tijdens een inspanning op de
fiets op de suikercontrole doorheen de dag werd bestudeerd. Elke persoon voerde ook een inspanning uit na inname van een placebo (capsule zonder werking). De ochtend nadien werd de suikercontrole nogmaals bestudeerd door middel van een orale glucosetolerantie test.

Resultaten en verwachte impact
De suikercontrole na de inspanning onder medicatie inname was beduidend beter dan na de inspanning zonder het medicijn. Dit vertaalde zich in zowel lagere suiker- (-12%) als lagere insulinewaarden (-26%) in het bloed doorheen de dag (na het nuttigen van standaard maaltijden). Dit
gunstig effect was reeds de ochtend nadien verdwenen. Deze resultaten tonen dat de onderzochte combinatie van matige intens sporten samen met het verminderen van vetten in bloed een effectieve therapie is om de suikercontrole te verbeteren bij personen met type 2 diabetes. Echter zijn lange-termijnstudies nodig om dit te bevestigen.

 

Advertenties