Invloed van vrienden op de omgang met type 1 diabetes bij adolescenten en jongvolwassenen: een longitudinale studie

75 Jaar Diabetes Liga

Onderzoeker: Koen Raymaekers

Samenvatting onderzoek:
Het belang van vrienden voor adolescenten op weg naar de volwassenheid wordt door velen onderschreven. Gedurende deze periode worden jongeren minder emotioneel afhankelijk van hun ouders en worden hun banden met vrienden hechter. In voorgaand onderzoek is er terecht veel aandacht besteed aan de invloed van ouders op het functioneren van jongeren met type 1 diabetes.

Onderzoek naar de invloed van vrienden is echter schaars. Verschillende studies suggereerden reeds dat steun van vrienden belangrijk is voor zowel metabole controle als het welzijn van jongeren met diabetes, maar deze veronderstellingen zijn amper over de tijd bestudeerd. Daarenboven focuste voorgaand onderzoek hoofdzakelijk op positieve invloeden van vrienden, waarbij negatieve invloeden vaak over het hoofd werden gezien.

Daarom bevroegen we naast emotionele steun van vrienden en ouders ook extreme gerichtheid op vrienden. Jongeren met een extreme gerichtheid op vrienden durven hun therapie al eens te verwaarlozen om niet aan populariteit te verliezen. Deze studie onderzocht de invloed van vrienden en ouders op diabetes-gerelateerd welzijn, therapietrouw en metabole controle over een tijdsinterval van 1 jaar. 467 adolescenten en jongvolwassenen met type 1 diabetes namen deel aan onze studie.

Uit de resultaten bleek dat emotionele steun van vrienden, bovenop de steun van ouders, meer diabetes-gerelateerd welzijn voorspelde één jaar later. Voor jongvolwassenen vonden we dat een extreme gerichtheid op vrienden hogere glycemische waardes voorspelt één jaar later.

Deze studie benadrukt dus het belang van vrienden, naast dat van ouders, op de omgang met type 1 diabetes bij jongeren in de ontwikkeling naar de
volwassenheid.

Advertenties