Doel Poster Awards

Naar aanleiding van de  75ste verjaardag van de Diabetes Liga werden diabetesonderzoekers uitgenodigd om een samenvatting van hun onderzoek op te sturen. Dit onderzoek zal op 7 oktober door hen voorgesteld worden.
Op deze manier willen we een unieke forum creëren waarbij mensen met diabetes en diabetesonderzoekers elkaar kunnen ontmoeten. We hopen zo deze twee werelden te kunnen samenbrengen en verrijken!

Het onderzoek zal in de vorm van een poster wall tentoongesteld worden op de infomarkt.

Onze leden kunnen de beste poster bekronen met een award!

INFOMARKT

De infomarkt in het Atrium

is doorlopend geopend
tussen 9u – 15u30.

Centrale thema’s:

Onderzoek & innovatie

Gezonde leefstijl

Advertenties